Deze website is in eigendom en beheer van IXM Group. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van IXM Group. Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderhavige disclaimer.

Alle op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. IXM Group kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie. IXM Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. IXM Group benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site van IXM Group kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt.

De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, merken, zijn eigendom van of in licentie bij IXM Group of de respectievelijke bedrijven waarmee zij geassocieerd worden, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IXM Group is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

IXM Group behoudt zich het recht voor de inhoud van de website en/of deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.